Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

BIG BROTHER στους παραδρόμους της Π.Α.Θ.Ε.


Θέλω να καταγγείλω την απαράδεκτη κίνηση της τοποθέτησης υπαλλήλων για...
κατάγραφη των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων στις εισόδους και εξόδους των παράδρομων εκατέρωθεν της Π.Α.Θ.Ε. και συγκεκριμένα στον Πυργετό. Απαράδεκτο. Τι άλλο θα δούμε. Εαν ήθελαν να μετρήσουν οχήματα υπάρχει ειδικός μετρητής εδάφους. Τους αριθμούς κυκλοφορίας τι τους θέλουν?ΕΙΝΑΙ NOMIMO?

ΠΗΓΗ: http://tro-ma-ktiko.blogspot.com